صرافی سون   |

نرخ ارز

كشورارزخريدفروش
USA - USD 1.3351.35
Euro1.4151.43
England-GBP1.631.69
Australia - AUD0.830.88
China - CNY0.150.20
Mexico - MXN0.0730.080
Switzerland - CHF1.431.48
Japan - JPY0.00870.0095
Dominician - DOP0.0220.029
Costa Rica-CRC0.00240.0029
Brazil - BRL0.260.31
Colombia - COP0.00030.00039
Argentina - ARS0.0020.0055
Bahamas - BHS1.11.33
Scotland - SCP1.541.69
New Zeland - NZD0.780.88
India - INR0.010.015
Turkey - TRY0.0450.057
Chile - CLP0.00150.0019
Singapore - SGD0.941.01
Vietnam - VND0.0000570.000067
Malaysia - MYR0.270.35
Korea - KRW0.000950.00113
Philippines - PHP0.0230.028
UAE - AED0.340.37
Saudi Arabia-SAR0.320.37
Jordan - JOD1.882.05
Qatar - QAR0.20.35
Morocco - MAD0.130.17
Russian - RUB0.0110.016
Czech - CZK0.0580.066
Poland - PLN0.30.35
Romania - RON0.270.34
Central Africa - XAF0.00150.0022
South Africa - ZAR0.0720.082

نرخ دلار کانادا

كشورارزخريدفروش
ایران CallCall


صرافي سون


Montreal

صرافی سون


صرافی سون آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره در جهت انتقال ارز و حوالجات ارزی می باشد. برای تماس با صرافی سون می توانید به یکی از شعبه های این صرافی در شهر مونترال به آدرسهای زیر مراجعه فرمایید یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.


+1-438-728-0002
+1-514-596-4653
+1-514-586-2646
+1-514-624-0202


مرکز شهر
Tel: +1-438-728-0002
          +1-514-596-4653


Downtown: 1917 Saint-Catherine St W, Montreal, Quebec H3H 1M3

وست آيلند
Tel: +1-514-586-2646
          +1-514-624-0202


West Island: 4742 Boul Saint-Jean, Pierrefonds, QC H9H 4B2